Thẻ: affiliate marketing

Affiliate Marketing là gì? Là hình thức tiếp thị liên kết, nghĩa là bạn sẽ là cộng tác viên bán hàng thông qua một đường link có lưu thông tin của bạn, khi có đơn hàng phát sinh qua link đó, bạn sẽ được nhận hoa hồng.