Thẻ: ktcity

KTcity là hệ thống các khóa học trực tuyến được triển khai bởi Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KTgroup – GCNĐKDN số 0315773194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, cấp lần đầu ngày 05/07/2019.